မူပိုင်ခွင့်အရည်အချင်း

မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်

The patent certificate18
The patent certificate19
The patent certificate20

အဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်ကုန်များ

High-tech products4
High-tech products3
High-tech products2
High-tech products

အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း

High-tech products5

အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ သုတေသနဌာန

etrc2

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် အနုပညာလက်ရာ

Trademarks1
Trademarks2
Trademarks3
Trademarks4
Trademarks5
Trademarks6
artwork1
artwork2

အရည်အသွေး ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်

qeo
qeo2
qeo3
qeo4
qeo5
qeo6
qeo7
qeo8
qeo9
ISO9001
OHSAS18001
ISO14001

MDT လိုင်စင်

mt1
zhengs
mt3